Tillitsfulla organisationer presterar bättre!

Anders Lundin

En lustfylld och tydlig presentation av olika forskare inom tillit och medkänsla. Att skapa en modig organisation genom trovärdiga handlingar. Vad gör jag för att utveckla mina medarbetare? Hur gör jag min omgivning medveten om mina önskningar och behov?

Anders Lundin kommer att prata om konsten att göra varandra skickliga. Detta är en viktig nyckel till att skapa en framgångsrik och hållbar kultur på arbetsplatsen.

 

Anders Lundin med en bakgrund som förbundskapten i handboll och idrottsledare, Högstadielärare, konflikthanterare, förändringspilot och förbättringsledare, coach och författare.

som på ett oerhört inspirerande sätt föreläser om förändringsarbete, värderingar och företagskultur.  Viktigt på riktigt!