årets värdegrundsarbete

2021

"Priset tilldelas en skolledare som med ett innovativt, aktivt, systematiskt och ihärdigt värdegrundsarbete, grundat i styrdokumentens innehåll och intention, skapat en trygg och utvecklande skolmiljö som hjälper eleverna att nå sin fulla potential.

Värdegrundsarbetet genomsyrar skolans vardag och undervisning. Pristagaren har förankrat vikten av ett starkt värdegrundsarbete hos både personal, elever och föräldrar som tillsammans arbetar mot samma mål".

PRISVÄRD: Prinsparetsstiftelse

PPSkort-gul.png